ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ